تابلوهای فشار متوسط کمپکت (Metal Enclosed Air Insulated Switchgear) AIS
​​​​​​​جهت قطع و وصل) سوئیچینگ ( و حفاظت در شبکه های توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرند. AIS مخفف Air Insulated Switch به معنی تابلوی عایق بندی شده با هوا می باشد. در این تابلوها هوا به عنوان عایق پیرامون باسبارها مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در تجهیزات کلیدزنی ) سکسیونر، دژنکتور ( از تکنولوژی جدید در زمینه کاهش قوس الکتریکی استفاده شده و از محفظه گاز هگزا فلوراید سولفید ) SF6 ( و خلاء (Vacuum) بهره می گیرد که علاوه
بر ارتقا سطح ایمنی در بهره برداری و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری، ابعاد بهینه تری را فراهم می آورد. طراحی
مدولار این تابلو ها به گونه ای است که هر سلول به صورت مجزا و تفکیک شده مجهز به دریچه انفجار بوده و امکان
توسعه از طرفین (Expandable from both sides) را دارد.
شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو بر اساس نیاز صنعت برق کشور، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و
بررسی قابلیت تجهیزات جدید اقدام به طراحی و تولید تابلوهای فشار متوسط کمپکت AIS سری TP-F24 بر
اساس استاندارد IEC62271-200 نموده است.
خصوصیات بارز این محصولات عبارتند از:
1 - قابلیت اطمینان بالا
• طراحی ، تولید ، تست و نصب مطابق با استانداردهای IEC62271-200
• انجام کلیه تست های روتین بر روی محصولات
2 - طراحی با حداقل ابعاد ممکن
• به کار گیری تکنولوژی SF6 و Vacuum
• استفاده موثر از فضا جهت نصب تجهیزات سوئیچگیر
3 - امنیت بهره برداری سیستم
• بکارگیری سکسیونرهای سه وضعیتی (باز – بسته – زمین)
• جدا کننده فلزی بین باسبارها و محفظه سوئیچینگ
4 - عدم نیاز به تعمیر و نگهداری کوتاه مدت
• بکارگیری استاندارد IEC62271-102 در سکسیونر ها
• بکارگیری استاندارد IEC62271-100 در دژنکتورها
5 - قابلیت ارتقا و توسعه
• دارای قابلیت توسعه از طرفین

TP-F24​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید