پدمانتد نیمه روغنی

پستهاي پدمانتد نيمه روغني  روزمينی بر روي فونداسيون نصب می گردد. دسترسي به تـــجهيزات فشار قوی و فشار ضعيف از طريق درب های مجزا می باشد كه جهت بازديد و تعميرات از دربهای همان قسمت استفاده می شود.
پستهاي پدمانتد نيمه روغنی روزمينی با داشتن مزايای فنی و اقتصادی فراوان (به شرح ذيل) به راحتی و با ضريب اطمينان بالا توانايی حل مشكلات شبكه توزيع برق كشور را دارد :
1-1- حداقل فضای اشغال شده (استفاده از تجهيزات كمپكت)
1-2- تسریع در تأمين انرژي برق (پيش ساخته بودن)
1-3- ضريب ايمنی بالا (وجود تست‌هاي كارخانه‌اي)
1-4- پوشش كامل نيازهای مشتری (سفارشی بودن)
1-5- تطابق كامل با شرايط محيط نصب (طراحي مكانيكی و حرارتی)
1-6- بهره‌برداري آسان (عدم نياز به آموزش‌های خاص)
1-7- عدم نياز به بازديدهای دوره‌اي كوتاه مدت
1-8- داشتن كلاس حرارتی 0K بعلت نداشتن كيوسك ترانس و محدود نشدن تهويه ترانس

سبد خرید