تابلو فشار متوسط GIS تیپ CGM.3

تابلوهاي فشار متوسط GIS با مارك ORMAZABAL
حداكثر ولتاژ: 36KVA
حداكثر جريان : 2500 A
حداكثر جريان قابل تحمل اتصال كوتاه : 31.5KA/1S
نوع سكسيونرها : سه وضعيتي ( وصل – قطع – ارت ) گازي
نوع دژنكتور : خلاء يا گازي  
قابليت توسعه  : غير قابل توسعه – قابل توسعه ( با توجه به سفارش )
درجه حفاظت : IP2X (indoor)
قابليت مونوردارشدن : براي كليه سلول ها فراهم است
قابليت نصب تجهيزات اتوماسيون : دارد
با 40 سال گارانتی عدم نشت گاز در شرایط بهره برداری نرمال
با کلاس اینترنال آرک AFL جهت ایمنی اپراتور

سبد خرید