تابلو کنترل ولتاژ خودکار(AVR) جهت کنترل ولتاژ ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت استفاده می شود. نحوه کارکرد AVR بدین صورت است که با دریافت سیگنال از PT های خروجی ترانسفورماتور به میکروپروسسور و آنالیز آن، تصمیم بر افزایش و یا کاهش ولتاژ از طریق تغییر تپ های OLTC ترانسفورماتور می گیرد...​​​​​​​

تابلو کنترل ولتاژ اتوماتیک (AVR)​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید