تابلو فشار متوسط GIS قابل توسعه GAE

تابلوهای فشار متوسط مورد استفاده از نوع کمپکت و به صورت                     GIS ( Gas Insulated Switch )  بامارك ORMAZABAL اسپانيا می باشند.
1- هر سلول سكسيونر SF6-630A ،قابل قطع زير بار با سكسيونر ارت مي‌باشد.
2- هر سلول سكسيونر فيوزدار SF6-200A ، قابل قطع زير بار با سكسيونر ارت و فيوزهاي KV20 ، مجهز به سيستم Coil Shunt Trip مي‌باشد.) فيوزهای مورد استفاده از نوع HV-HRC )
3- كليه سلول‌ها داراي مقسم خازني و نشانگر ولتاژ (neon indicator) سه فاز هستند .
4- سطح اتصال كوتاه سلولهای فشار متوسط حداقل 1sec/KA 16 می باشد.
5- كليه سلول‌ها داراي نگهدارنده كابل و صفحه گلند گالوانيزه هستند.
6- درجه حفاظت تابلو مطابق استاندارد تابلوهاي فشارمتوسط Indoor معادل IP2X مي‌باشد .
7- اينترلاك استاندارد سكسيونر قابل قطع زير بار در سكسيونر ساده و سكسيونر فيوزدار، امكان باز شدن درب سلول در حالات وصل و قطع سكسيونر را نمی دهد. مي‌باشد و فقط در وضعيت ارت باز كردن درب سلول سكسيونر ممکن می باشد.
8- بر روي سكسيونر ورودي (يك سلول ازمجموعه) نشانگر خطا (با ترانس‌هاي حفاظتي Split Core ، چراغ چشمك زن و نمايشگر) براي حفاظت های              Over current & Earth fault نصب مي‌شود . 

سبد خرید