زیر زمینی

پستهای دفنی داراي اتاقك بتني مي باشند كه كلاً داخل زمين دفن مي گردد و همانند حوضچه اي تجهيزات پست را درون خود جاي مي دهد. بدين ترتيب فضايی از سطح اشغال نمی شود. اين اتاقك از بتن مسلح با درجه سيمان C30/37 ساخته شده و قسمت بيروني آن با يك لايه ضد آب پوشيده شده است و در دیواره های آن فقط دریچه های ورود و خروج کابل قرار دارد که پس از عبور کابل ها به طور کامل آببندی می شود...

سبد خرید