تابلو فشار متوسط GIS غیرقابل توسعه GA​​​​​​​​​​​​​​

تابلوهای فشار متوسط مورد استفاده از نوع کمپکت و به صورت GIS ( Gas Insulated Switch )  بامارك ORMAZABAL اسپانيا می باشند.
3-1-1- هر سلول سكسيونر SF6-630A ، قابل قطع زير بار با سكسيونر ارت مي‌باشد .
3-1-2- هر سلول سكسيونر فيوزدار SF6-200A ، قابل قطع زير بار با سكسيونر ارت و فيوزهاي KV20 ، مجهز به سيستم Coil Shunt Trip مي‌باشد . ) فيوزهای مورد استفاده از نوع HV-HRC با طول 442 ميلی متر می باشد. )
3-1-3- كليه سلول‌ها داراي مقسم خازني و نشانگر ولتاژ (neon indicator) سه فاز هستند .
3-1-4- سطح اتصال كوتاه سلولهای فشار متوسط حداقل 1sec/KA 16 می باشد.
3-1-5- كليه سلول‌ها داراي نگهدارنده كابل و صفحه گلند گالوانيزه هستند .
3-1-6- درجه حفاظت تابلو مطابق استاندارد تابلوهاي فشارمتوسط Indoor معادل IP2X مي‌باشد .
3-1-7- اينترلاك استاندارد سكسيونر قابل قطع زير بار سكسيونر ساده و سكسيونر فيوزدار ، عدم امكان باز شدن درب سلول در حالات وصل و قطع سكسيونر مي‌باشد و فقط در وضعيت ارت امكان باز كردن درب سلول سكسيونر وجود دارد .
3-1-8- بر روي سكسيونر ورودي (يك سلول ازمجموعه) نشانگر خطا (با ترانس‌هاي حفاظتيSplit Core  ، چراغ چشمك زن و نمايشگر) براي حفاظت های Over current & Earth fault نصب مي‌شود . 

سبد خرید