یونیت(یکپارچه)​​​​​​​

پست هاي يونيت عمدتاً براي مناطق بسيار گرم با شرجي بالا طراحي شده اند(صنایع فعال در جنوب کشور).
- پايه پست متناسب با وزن آن از پروفيل هاي استاندارد، به صورت جوشي ساخته و گالوانيزه مي شود.
- تجهيزات پست، كه به صورت Outdoor طراحي شده اند، معمولاً با كوپل مستقيم به ترانسفورماتور متصل مي شوند.
- اين پست ها بدون نياز به محفظه يا سايبان به صورتOutdoor با IP54 برروي يك فونداسيون بتني نصب مي شوند؛ و داراي كلاس حرارتي صفر هستند.

1- تابلوهاي فشار متوسط Outdoor با عايق روغني يا  گاز SF6  شامل يك فيدر ترانسفورماتور با سكسيونر قابل قطع زير بار سه وضعيتي همراه با حفاظت فيوزي HV-HRC Fuse يا با دژنكتور و سكسيونر ارت همراه با رله ثانویه (معمولاً) دو فيدر ورودي – خروجي با سكسيونر قابل قطع زير بار سه وضعيتي
2- تابلوی فشار ضعيف با طراحي Outdoor  به صورتBox Type  يا Free Standing  متناسب با توان ترانسفورماتور و مطابق با درخواست مشتری
3- ترانسفورماتور هرمتيك روغني يا بالشتك گازي با طراحي ويژه ، متناسب با دما و شرايط محيطي​​​​​​​

سبد خرید