کمپکت بدنه بتنی نیمه دفنی


كيوسك بتني از چهار بخش، شامل پايه، دو ديواره و سقف تشكيل مي گردد كه  از بتن مسلح با درجه سيمان C30/37 ساخته شده و بر روي هم مونتاژ مي شوند. درب ها و دريچه هاي تهويه از ورق فولادي با رنگ الكترو استاتيك و به صورت دو جداره ساخته شده و با سيستم پيچ و مهره اي بر روي كيوسك فيكس مي گردد و همچنین این پست ها نیاز به تهویه اجباری ندارند. چيدمان كيوسك بتني تنها در يك مدل قابل ارائه است كه داراي سه سمت دسترسي به تجهيرات مي باشد. سقف كيوسك با در نظر گرفتن شرايط ايمني به سادگي  برداشته مي شود، كه اين امر سهولت تعويض تجهيزات را فراهم مي آورد.  ساختار كيوسك به نحوي است كه قابليت جابجايي همراه با كليه تجهيزات را دارد. كيوسك های نيمه دفني با توجه به شرايط محيطي محل نصب، 350 الي 710 ميليمتر داخل زمين دفن مـي شود؛ در حقيقت  پايه كيوسك به عنوان فنداسيون پيش ساخته است كه همراه با كيوسك حمل مي شود و نيازي به احداث فنداسيون در محل نصب نيست. جهت جلوگيري از نفوذ آب به داخل كيوسك لايه بيروني پايه با يـك لايه ضد آب پوشيده شده اسـت. قسمـت هاي بالا متناسب بـا درخواست  مشتري و هماهنگي با محيط نصب رنگ آميزي مي شود. تهويه كيوسك از طريق دريچه هاي تهويه موجود بر روي درب هاي سمت ترانسفورماتور، به صورت طبيعي انجام مي گيرد به طوري كه داراي کلاس حرارتی 10Kمی باشد.​​​​​​​

سبد خرید